ارتباط با ما


مدیریت: 09188600856

واحد پشتیبانی: 09188600856

پست الکترونیکی: info@bazar-bazi.ir

سامانه پیامک: 100044400444

آدرس:  اراک، حدفاصل میدان راه آهن وایستگاه راه آهن(خیابان چهار سرباز)


Telegram


Instagram


Whatsapp


Facebook


Twitter


Google-plus