ماه: مهر 1398

 • آنچه باید از ورزش فکر دانست

  آنچه باید از ورزش فکر دانست

  ورزش فکری عبارت از فعالیتی است که در جهت به کار انداختن مغز بمنظور گسترش فکر و سرگرمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ورزش‌های فکری در جهان امروزی بسیار با اهمیت بوده و بیش از صدها نوع از آن‌ها موجودند. …

 • فواید و مضرات ترس

  فواید و مضرات ترس

  ترس یک حس زیباست. فواید این حس از مضرات آ بیشتر است و هنگامی که ما از چیزی میترسیم باعث جلوگیری از حادثه میشود و گاه نیز میتواند مفرح باشد و…

 • فواید و مضرات هیجان

  فواید و مضرات هیجان

  تعدادی از پژوهشگران هیجان ها را به دو دسته ی مثبت و منفی تقسیم بندی می کنند و در این مقاله به صورت کامل با این موضوع آشنا خواهیم شد.