فرار از زندان

فرار از زندان

تاریخ انتشار:
۳۰ اکتبر ۲۰۱۸
پلتفرم:
۸.۳
سختی بازی
۹۰
متاکریتیک

فرار از زندان

۸.۳
سختی بازی
۹۰
متاکریتیک
فرار از زندان نام بازی زیبا و ماجراجویی است که در آن افراد در یک سلول زندان حبس شده و با علائم موجود باید از آن خارج شوند ولی همه چیز به این راحتی نیست و...
lightbox