اتاق فرار از نخست

cafe view

اسکیپ روم نام بازی مهیج و متفاوتی است که در دنیای حقیقی رخ میدهد

شاید بارها نام اتاق فرار و اسکیپ روم را شنیده باشید و برایتان سوال شده باشد اتاق فرار چیست و چگونه انجام میشود. کمی در مورد تاریخچه آن بدانید.

اسکیپ روم نام بازی حقیقی است که در آن همه چیز عادی ولی پر هیجان و رمز آلود انجام میشود.  بازی به این صورت است که شما وارد یک مکان میشوید و یک ساعت زمان دارید از این مکان خارج شوید.

این محیط دارای سناریوهای متفاوتی هستند، گاه یک اتاق یا خانه متروکه یا سلول زندان و یا حتی یک داستان گروگان گیری و دزدی یا خیلی موردهای دیگر را در پی دارد. این بازی یک بازی گروهی است که اقلب بین چهار تا ده نفر انجام میشود و تعداد افراد نسبت به سناریو و داستان بازی  متغیر میباشد.

تاریخچه اتاق فرار

بازی اسکیپ روم برای اولین بار در سال 2003 توسط مرکز سرگرمی خانواده with 5 ایجاد شد.

اولین اتاق فرار در سال 2007 توسط فردی سی ساله به نام تاکائو کاتو در ژاپن شکل گرفت. سپس در سال 2011 پای اتاق فرار به سنگاپور باز شد و تا سال 2015 پنجاه نوع از این بازی به وجود آمد.

شرکت پاراپارک در سال 2011 در بیست مکان در اروپا و استرالیا به این بازی پرداخت ولی به گفته خودشان از اتاق فرار ژاپنی هیچ اطلاعی نداشته استیک استاد فیزیک در سال 2012 یک بازی فکری به اسم اتاق ماجراجویی برای دانش آموزان طراحی کرد که این بازی در 20 کشور ارائه شد.

بر اساس آمار در سپتامبر 2017 بیش از 8000 اتاق فرار با نامها و محتویات مشابه در سر تا سر جهان به وجود آمد. روند افزایش آنها همچنان ادامه دارد.

در تابستان 1394 بود که اولین اسکیپ روم یا همان اتاق فرار به ایران وارد شد. اتاق فرار ایرانی نسبت به ذائقه ایرانیان احداث شد. اکنون شهرهای همچون تهران، اراک، اصفهان، مشهد، کرج، شیراز، چالوس و… میتوانند از این بازی مهیج و زیبا استفاده کنند.

اتاق فرار در سال 1397 توسط باشگاه ورزشی بازار متریال زوم وارد اراک شد و که شامل چهار اتاق به نامهای “تسخیر شدگان” ، “فرار از زندان” ، “اتاق بیست و یک” و “تبهکاران” است .