برچسب: استرس

  • فواید و مضرات هیجان

    فواید و مضرات هیجان

    تعدادی از پژوهشگران هیجان ها را به دو دسته ی مثبت و منفی تقسیم بندی می کنند و در این مقاله به صورت کامل با این موضوع آشنا خواهیم شد.