برچسب: اسکیپ روم

  • فواید و مضرات هیجان

    فواید و مضرات هیجان

    تعدادی از پژوهشگران هیجان ها را به دو دسته ی مثبت و منفی تقسیم بندی می کنند و در این مقاله به صورت کامل با این موضوع آشنا خواهیم شد.

  • تاریخچه اسکیپ روم

    تاریخچه اسکیپ روم

    اسکیپ روم یا همان اتاق فرار اولین بار در سال 2003 طراحی شد و با پیشرفت چشمگیر در طول چند سال به 8000 اتاق در سراسر جهان افزایش یافت و…