برچسب: ترس در زندگی

  • فواید و مضرات ترس

    فواید و مضرات ترس

    ترس یک حس زیباست. فواید این حس از مضرات آ بیشتر است و هنگامی که ما از چیزی میترسیم باعث جلوگیری از حادثه میشود و گاه نیز میتواند مفرح باشد و…